Text Resize

-A A +A

Κύριε Πρέσβυ,
Κυρία Βασιλοπούλου
Κυρία Χατζηνικολάου
Κύριε Διευθυντά του Μουσείου των Λαών της Ευρώπης και της Μεσογείου
Κύριε Διευθυντά της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής
Κυρίες και Κύριοι,

     Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών είναι ένα επιστημονικό Ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1918 και υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αποστολή του είναι, συνοπτικά η καταγραφή και μελέτη των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού, η πραγματοποίηση επιτόπιων λαογραφικών ερευνών, η διατήρηση και ταξινόμηση του αδημοσίευτου υλικού στο Αρχείο του, η δημοσίευση της Επετηρίδας του Κέντρου και επιστημονικών μελετών.

     Την καταγραφή των λαογραφικών φαινομένων άρχισε πριν από έναν περίπου αιώνα ο ιδρυτής της Λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης. Έκτοτε έχει συγκροτηθεί ο θησαυρός των χειρογράφων, ο οποίος εμπλουτίζεται συνεχώς με τις τακτικές ή «επ’ ευκαιρία» αποστολές των ερευνητών του Κέντρου για επιτόπια έρευνα. Το Κέντρο διαθέτει αρχειακό υλικό και Συλλογές, ανέκδοτο κατά το μεγαλύτερο μέρος του. Στο Λαογραφικό Αρχείο ενσωματώθηκε το Μουσικό Τμήμα στο οποίο έχει συγχωνευθεί από το 1927 η Εθνική Μουσική Συλλογή, ιδρυμένη το 1914. Το 1939 συγκροτήθηκε η Μουσειακή Συλλογή Λαογραφικών Αντικειμένων και το 1966 η Εθνική Δισκοθήκη (13.000). Το Κέντρο διαθέτει πλουσιότατο φωτογραφικό υλικό, του οποίου ο όγκος υπολογίζεται σε 40.000 φωτογραφίες και από το 1962 το Tμήμα Κινηματογραφικών Θεμάτων του λαϊκού πολιτισμού. Η Βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται συνεχώς και ενημερώνεται συστηματικά (45.000 τίτλους). Σήμερα η πρόσβαση στο έντυπο υλικό της βιβλιοθήκης είναι εφικτή και μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου.

     Συνέδρια, ευρωπαϊκά προγράμματα, μουσεία (Οι Ακρίτες της Ευρώπης, Μουσείο του Άρτου, Μουσείο της Ελιάς), εκθέσεις (Ελαίας Εγκώμιον, Οι Ακρίτες της Ευρώπης), εκδόσεις (Ωδή στην Ελιά, έκδοση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων), συνεργασίες με ομοειδείς φορείς αποτελούν μερικές από τις δραστηριότητες του Κέντρου Λαογραφίας.

     Στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας το Κέντρο ψηφιοποίησε μεγάλο μέρος του υλικού του (1 εκατομ. τεκμήρια) καθώς και το σύνολο των εκδόσεών του, και ανέπτυξε επιστημονικές και εκπαιδευτικές ψηφιακές εφαρμογές (DVDs). Μέσω της διαδικτυακής πύλης εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο περιεχόμενο των συλλογών του Κέντρου Λαογραφίας, στην επιστημονική Επετηρίδα του και στα Δημοσιεύματά του.

     Με αυτή την υποδομή σήμερα η συνεργασία του Κέντρου Λαογραφίας με το Μουσείο των Πολιτισμών της Ευρώπης της Μασσαλία (MuCEM) και το Γαλλικό Ινστιτούτο αποτελεί μια ευπρόσδεκτη και ρεαλιστική δραστηριότητα που μπορεί να αποφέρει επιστημονικούς καρπούς και να δώσει τη δυνατότητα στην πραγματοποίηση κοινού ενδιαφέροντος προγραμμάτων.

     Ελπίζουμε και ευχόμαστε, αξιοποιώντας τα εργαλεία που η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει στον τομέα της πληροφορίας να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας σε εθνικό κυρίως και διεθνές επίπεδο προκειμένου να υποστηριχθούν οι πανανθρώπινες παραδοσιακές αξίες. Η συνεργασία με το Μουσείο των Πολιτισμών της Ευρώπης και της Μεσογείου στη Μασσαλίας (MuCEM), καθώς και το παγκόσμιο συνέδριο για τις Λαϊκές Διηγήσεις τον προσεχή Ιούνιο στην Αθήνα αποτελούν σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

     Με το παρόν πρωτόκολλο τα τρία Ιδρύματα συμφωνούν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους με σκοπό να αναπτύξουν έρευνες στο πεδίο της κοινής τους θεματολογίας και διεπιστημονική συνεργασία που θα επιτρέψει κυρίως την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων σχετικών με την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Η συνεργασία αυτή είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένη προς την έρευνα των παλαιών συλλογών του MuCEM και προς τις επιτόπιες έρευνες και συλλογές με σεβασμό προς την καθορισμένη αποστολή των Ιδρυμάτων αυτών και συμφώνως προς τους κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία τους και τις Αρχές στις οποίες υπάγονται.

     Εύχομαι και ελπίζω αυτή η συνεργασία με το Μουσείο μιας πόλης πολύ φιλικής στους Έλληνες (από την αρχαιότητα ως τον Ροζέ Μιλλιέξ) να αποδώσει επιστημονικούς καρπούς σύντομα, και υπόσχομαι από την πλευρά μου να βοηθήσω ώστε αυτή η συνεργασία να διακρίνεται από επιστημονική δεοντολογία και μόνο την απαραίτητη γραφειοκρατία, και πάνω από όλα φιλική διάθεση.