Text Resize

-A A +A

Compilers / Research Staff:

 

Stephanos Imellos (1959-1983), Director (1973-1983), Emeritus Professor at the University of Athens.

Anna Papamichael-Koutroubas (1963-1999), Director (1985-1993).

Georgios Aikaterinidis (1964-2002)

Vassiliki Fatsi (1990-2005)

Aliki Paliodimou (1990-2005)

Miranda Terzopoulou (1972-2005)

Eleni Psychoyiou (1972-2005)
 elpsy@academyofathens.gr

Efstathios Makris (2000-2006)

Panayiotis Kamilakis (1975-2007)
 pkamilak@academyofathens.gr

Marilena Papachristophorou, (1997-2009)

Eleftherios Alexakis, (1974-2009)
 + 30 210.3664754
 alex@academyofathens.gr

Vassiliki Chryssanthopoulou, (2004-2011)

Zoe Ropaitou, (1977-2011)

Administrative clercs - Data processing:
 

Eleftheria Papadopoulou

Efrosyni Kalavrouziotou

Stavroula Margariti

Efimia Mavridou (1973-2008)
 + 30 210.3664762
 emauridou@academyofathens.gr